TROID GUATR TIROID HASHIMOTO NODUL UZMANI PROF DR METIN OZATA

TROID HASTALIGI GUATR PROF DR METIN OZATA

PROF DR METIN OZATA TROID TEDAVISI

PROF DR METIN OZATA

TROID GUATR TIROID ENDOKRIN UZMANI

AHMET MITHAT EFENDI CAD (SAHIL  YOLU)

FUAT PASA APT A BLOK  NO: 12/3

KALAMIS KADIKOY ISTANBUL

TEL 0 216 3486519

FAX 0 216 3306902

 

DETAYLI BILGI ICIN: HTTP://WWW.GUATRCENTER.COM

TROID TEDAVISI

TROID BEZI VE HORMONLARI

Troid bezi boynumuzun ön tarafinda 15-25 gram agirliginda bir salgi bezidir. T4 ve T3 isimli troid hormonlarini salgilar.   

  GUATR  NEDIR?

Troid bezinin büyümelerine guatr denir. Bu büyüme sirasinda tiroid bezi içinde nodül denilen anormal yumrular olusursa buna nodüler guatr denir.  

ZEHIRLI GUATR NEDIR?

Troid bezinin asiri çalismasi ve asiri hormon yapmasina zehirli guatr veya hipertiroidi denir.  Graves hastaligi bunun diger tipidir. 

  HIPOTIROIDI NEDIR?

Tiroid bezinin az çalismasina hipotiroidi denir. Kanda TSH hormonu artar.    

HASHIMOTO (HASIMATO) HASTALIGI NEDIR?  

Kanda anti-TPO ve anti-Tiroglobulin antikorlarinin artmasi sonucu olusur.  Kadinlarda daha sik görülür.  Troid yetmezligi yapar.  

HER NODÜL AMELIYAT GEREKTIRMEZ

Troid bezinde saptanan her nodül ameliyat gerektirmez. Mutlaka tiroid igne biyopsisi olunuz.  Endokrin Uzmanina basvurunuz.  

GUATR TROID HASTALIGI VARSA ENDOKRIN UZMANINA BASVURUNUZ   Guatr ve tiroid hastaliklari tedavisi için mutlaka önce Endokrin uzmanina basvurunuz.  

  PROF DR METIN ÖZATA NIN HASTALAR IÇIN HAZIRLADIGI GUATR TROID REHBERI KITABINI OKUYUNUZ

99 Sayfada Tiroid Hastalıkları
Metin Özata

Türkiye İş Bankası Yayınları / 99 Sayfada Dizisi

:

 - Hangi tiroid hastalarının gözleri fırlar, saçları dökülür?
- Bebeklerde ve çocuklarda tiroid yetmezliği nasıl anlaşılır?
- Hashimoto hastalığı neden kadınlarda sık görülür?
- Guatr ve nodül nedir? Her nodül kanser midir?
- Her anne adayı neden tiroid testi yaptırmalıdır?

Profesör Doktor Metin Özata, ülkemizin önde gelen endokrinoloji ve tiroid uzmanlarındandır. Konusuyla ilgili ulusal ve uluslararası pek çok yayın yapmıştır.

TSH, T3  ve T4  NEDİR

 

 

Pof Dr Metin Özata

Endokrin ve Guatr Uzmanı

 

Sıklıkla kullanılan  kan testleri serbest T3, serbest T4, TSH, anti-TPO antikoru, anti-tiroglobulin antikoru,  TSH-reseptör antikoru, tiroglobulin ve kalsitonin hormonlarının kan düzeylerinin ölçülmesidir.

 T4 ve T3 hormonlarının normal sınırın altında veya üstünde olması tiroid bezinin iyi çalışmadığını gösterir.  T4 ve T3 hormonları düşük ise beziniz az çalışıyor, buna karşılık T4 ve T3 hormonları yüksek ise beziniz çok çalışıyor demektir. T3 ve T4 ölçümü yaptırırken  serbest T3 ve serbest T4 hormonlarını ölçtürmek en iyisidir. Total T4 ve  Total T3 artık pek kullanılmamaktadır. Gebelerde, doğum kontrol hapı kullananlarda ve östrojen ilacı alanlarda  mutlaka serbest T3 ve serbest T4 hormon ölçümleri  yapılmalıdır.

Tiroid bezinin  az veya çok çalıştığını gösteren diğer bir  tetkik TSH hormon ölçümüdür.  TSH ölçümünün normalden düşük olması tiroid bezinin  aşırı çalıştığını gösterir. Kan TSH düzeyinin normalden yüksek bulunması ise tiroid bezinin az çalıştığını gösterir.

 

Kaynak: Prof Dr Metin Özata,99 Sayfada Tiroid Hastalıkları, 2008

 

Behind the Scenes of My Home Page

ANTI-TPO ve ANTI-TIROGLOBULIN

Prof Dr Metin Özata

Endokrin ve Guatr Uzmaný

 

 

Tiroid bezi hastalýklarýný teþhiste ayrýca tiroid antikorlarý denen   anti-TPO (diðer adý anti-mikrozomal antikor)  ve anti-tiroglobulin antikorlarý da ölçülür.  Bu antikorlarýn yüksek olmasý tiroid hastalýðýnýn otoimmün  hastalýk denilen baðýþýklýk sistemi bozukluðuna baðlý olarak ortaya çýktýðýný  gösterir. Otoimmün hastalýk vücudun kendi dokusunu (burada tiroid bezini) yabancý bir doku olarak algýlayýp onu yok etmeye çalýþmasýdýr. Bu nedenle baðýþýklýk sistemimiz tiroid bezini yok etmek amacýyla anti-TPO ve  anti-tiroglobulin antikorlarý üretir. Bu antikorlar tiroid bezine yapýþarak hücreleri tahrip eder. Vücudun neden böyle davrandýðý henüz bilinmemektedir.

Anti-TPO ve anti-Tiroglobulin antikorlarý en çok Hashimoto hastalýðý denen bir hastalýkta yükselir. Hashimoto hastalýðý tiroid bezi yetmezliði yapan bir hastalýktýr.  Toplumda bu antikorlar %10 kiþide  tiroid hastalýðý olmadan yüksek olarak bulunabilir.

TSH-reseptör antikoru, Graves hastalýðý denen ve gözlerde büyüme yapan  tiroid bezinin aþýrý çalýþmasý hastalýðýnda  kanda yükselebilmektedir

 

 

List in this Web Directory Free. This site is listed under Turkey Directory